Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » „ЗАСТАНЕТЕ ЗАД ПОЧТЕНОСТТА – АНГАЖИМЕНТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 2019“

„ЗАСТАНЕТЕ ЗАД ПОЧТЕНОСТТА – АНГАЖИМЕНТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ 2019“

25.05.2019 г.
Принтирай