Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » BulgariaonAir: Ваня Нушева-Гражданският борд е формат за взаимодействие, който трябва да осигури прозрачност относно подготовката на изборния процес

BulgariaonAir: Ваня Нушева-Гражданският борд е формат за взаимодействие, който трябва да осигури прозрачност относно подготовката на изборния процес

03.02.2017 г.
Принтирай

Изборният борд е формат са сътрудничество и обмяна на мнения и експертиза относно подготовката на изборите, който може да даде позитивно въздействие върху процеса. Той има своя смисъл, ако осигурява възможност за прозрачност относно подготовката на изборите и за диалог между институциите и гражданското общество и експертната общност. В този смисъл рамката за дейността на Изборния борд следва да включва три основни функции: 1.Осигуряване на прозрачност на процеса по подготовка на изборите. 2.Инструмент за отчетност на институциите, които имат задължения по подготовка и провеждане на изборите. 3.Съдейства за подобряване на диалога и взаимодействието между институциите и гражданското общество и експертната общност.

„Прозрачност без граници“ е една от организациите, които винаги са участвали активно в дискусията за провеждането на чести и прозрачни избори; тя е една от организациите, които полагат последователни и системни усилия за повишаване на прозрачността и почтеността в изборния процес. В този смисъл е за логично да дадем своя принос в рамките на формат на сътрудничество, който създава база за реално взаимодействие между институциите и структурите на гражданското общество. В тази връзка разглеждаме участието си в подобен формат, ако той е насочен към осигуряване на прозрачност в действията на институциите и ако има реална готовност за обмяна на мнения и предложения, които съдействат за по-добрата организация и подготовка на изборите.

Цялото интервю с Ваня Нушева, експерт на Асоциация „Прозрачност без граници“ може да гледате на страницата на BulgariaonAir.