Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » Наблюдение на институции

Наблюдение на институции

18.10.2019 г.
Принтирай

Наблюдението на дейността на институциите е един от основните елементи на мониторинг на местните избори, който Асоциация „Прозрачност без граници” осъществява. То е част от цялостния процес по осъществяване на независим граждански мониторинг, включващ:

  • наблюдение на дейността на институциите на национално ниво, които са ангажирани с подготовката и провеждането на местните избори – изборната администрация (Централна избирателна комисия), Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Прокуратура на Република България, Сметна палата, Съвет за електронни медии;
  • наблюдение на дейността на институциите на местно и регионално ниво, функциониращи на територията на 27 най-големи общини, които са областни центрове – районни избирателни комисии и секционни избирателни комисии, общинска администрация, областни управители;
  • наблюдение на финансирането на предизборните кампании на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, издигнали кандидати за кметове и общински съветници.
  • наблюдение в изборния ден, осъществявано със съдействието на неправителствени организации – партньори, функциониращи на местно и регионално ниво на територията на избирателни райони от всички части на страната.