Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » Наблюдение на институции на регионално ниво

Наблюдение на институции на регионално ниво

18.10.2019 г.
Принтирай

Асоциация “Прозрачност без граници” ще наблюдава изборния процес във всички 27 големи общини в страната и ще обърне по-специално внимание на работата на Районните избирателни комисии и на Рисковите избирателни комисии.

Важни проблеми, които стоят на фокуса на вниманието на наблюдателите в изборния ден:

  • Купуване на гласове/контрол и натиск върху избирателите, осъществяван от:

а) организирано извозване на избиратели, контрол, психологически натиск, заплахи и др., осъществявани от представители на партиите, застъпници, наблюдатели, представители на местна власт, неидентифицирани лица

б) роля на застъпниците и наблюдателите (упражняване на контрол, показатели за това че техният глас е купен)

  •     Работа на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ:

а) боравене с бюлетините (спазване на изискванията за откъсване на бюлетината от кочана непосредствено пред избирателя, спазване на изискването за откъсване на контролния номер на бюлетината)

б) боравене с избирателните списъци

в) регистриране на наблюдатели и застъпници (спазване на правилата за вписването им в списък, наличие на удостоверение и бадж по образец); осигуряване на достъп до изборното помещение (по един от организация/партия, без да пречат на избирателите и без да оказват натиск; осигуряване пряка видимост при преброяване на бюлетините)

  •     Работа на РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

а) регистриране и разглеждане на сигналите и жалбите (в т.ч. и в електронния регистър на сайта на всяка комисия);

б) предприемане на мерки за отстраняване на нередности (от компетенциите им)/ отправяне към други компетентни институции;

в) предоставяне на информация относно изборния процес (осигурен достъп на наблюдатели и застъпници до заседанията, редовно предоставяне на информация на медиите и наблюдателите)

  •   Работа на служителите в МВР по опазване на обществения ред

(осъществяват ли контрол по спазване на реда около изборните помещения, извършват ли проверки на лица, които извозват организирано избиратели, лица, които съпровождат избиратели и т.н.)