Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » Наблюдение на институции на национално ниво

Наблюдение на институции на национално ниво

30.09.2019 г.
Принтирай

Като наблюдател на изборния процес Асоциация „Прозрачност без граници“ внимателно следи подготовката на предстоящите местни избори.

Асоциация „Прозрачност без граници“ отправя и призив до членовете на ЦИК да преосмислят указанията относно откъсването на контролните номера на бюлетините. Припомняме, че при предходните избори ЦИК прие, че бюлетина без откъснат контролен номер може да се счита за валидна. Тогава Асоциация „Прозрачност без граници“ възрази срещу това решение и изрази опасения, че правилото може да бъде използвано като инструмент за контролиране на вота на избирателите. Извършеното наблюдение потвърди нашите опасения.

Асоциация „Прозрачност без граници“ призовава членовете на ЦИК да оценят негативния ефект от създалата се практика и да приемат указание, според което откъсването на контролните номера на бюлетините е задължително. Също така следва да се създадат условия за действителното налагане на наказания на членовете на секционни избирателни комисии, които не изпълняват това изискване.