Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » Среща дискусия на Асоциация “Прозрачност без граници” в рамките на кампанията за референфума и в Стара Загора и Русе

Среща дискусия на Асоциация “Прозрачност без граници” в рамките на кампанията за референфума и в Стара Загора и Русе

08.10.2015 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници“ (Transparency International – Bulgaria), в рамките на кампанията „Гласуване по интернет? На референдума решаваш ти!“, провеждана както на територията на страната, така и сред българските общности зад граница, организира серия от публични срещи-дискусии с представители на активната местна общественост в дванадесет български града по темата за референдума, значението му за нашето общество и с цел разясняване на аргументите в полза на един от двата възможни отговора: „ЗА“ или „ПРОТИВ“ гласуването по интернет. С дискусиите се надяваме да допринесем за по-активно участие и информиран избор на гражданите пред избирателната урна.

На срещата-дискусия в Стара Загора ще вземат участие експерти на Асоциация „Прозрачност без граници“ по изборните дела с дълъг опит в наблюдението на избори и изследването на изборните процеси в страната: д-р Ваня Кашукеева-Нушева, програмен директор, и д-р Стойчо Стойчев, преподавател в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. След кратки презентации от страна на екипа ще има възможност за изказвания и отворена дискусия с представителите на местната общественост. 

Очакваме Ви!