Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » Днес Асоциация „Прозрачност без граници” получи официално решението на ЦИК като наблюдател на изборите

Днес Асоциация „Прозрачност без граници” получи официално решението на ЦИК като наблюдател на изборите

15.10.2015 г.
Принтирай

Днес Асоциация „Прозрачност без граници” получи официално решението на ЦИК, с което организацията е регистрирана като наблюдател на изборите за общински съветници и на националния референдум.

20 дни след депозирането на своите документи Асоциация „Прозрачност без граници” не разполагаше с официален документ, удостоверяващ нейния статут, и не фигурираше в регистрите на ЦИК за наблюдателите на местните избори и на референдума. Решението на ЦИК, с което организацията е регистрирана като наблюдател, е взето на 9 октомври 2015 година.

Към датата на проверка, извършена на 13 октомври, организацията не разполагаше с официално удостоверение от ЦИК и все още не бе включена  в регистрите, които са създадени с цел да осигуряват публичност на информацията относно регистрираните наблюдатели.