Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » Избори и референдум – един разговор с д-р Линка Тонева