Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » Асоциация “Прозрачност без граници” ще наблюдава изборите за народни представители на 26 март

Асоциация “Прозрачност без граници” ще наблюдава изборите за народни представители на 26 март

22.02.2017 г.
Принтирай

В изпълнение на своята мисия за повишаване на прозрачността и почтеността в управлението на страната, и в частност на изборния процес, Асоциация „Прозрачност без граници” извършва за 9 пореден път наблюдение на подготовката и провеждането на избори в страната.

В отговор на обществените очаквания за независим граждански мониторинг, информираме, че ще проведем наблюдение в изборния ден.

Нашата организация ще следи за спазването на демократичните стандарти при провеждането на избори и за регистриране на нарушения на правата на българските гласоподаватели.

Асоциация „Прозрачност без граници” има готовност да регистрира сигнали за изборни нарушения, да предоставя информация и консултация на избирателите относно защитата на техните права и да сигнализира институциите с цел да предприемат необходимите действия. В тази връзка информираме гражданите, че на горещата телефонна линия 0800 11 224 ще приемаме сигнали за организационни нередности, контролиран вот, купуване на гласове и други нарушения на изборния процес.

В рамките на изборния ден ще предоставяме актуална информация за  констатациите от извършваното наблюдение както чрез съдействието на медиите, така и чрез официалния сайт на организацията: www.transparency.bg и специализирания сайт за мониторинг на избори: www.samizbiram.bg.

Като национално представителство на международната антикорупционна организация, Асоциация „Прозрачност без граници“ декларира, че ще се придържа неотклонно към принципите за политическа неутралност и независимост при осъществяваното наблюдение, като нейните наблюдатели ще се ръководят от най-високите международни стандарти в тази дейност.

София, 22 февруари 2017 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA