Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » Данни от наблюдението на Асоциация “Прозрачност без граници” в изборния ден

Данни от наблюдението на Асоциация “Прозрачност без граници” в изборния ден

26.03.2017 г.
Принтирай

До 17 часа в изборния ден Асоциация „Прозрачност без граници“ е получила от своите наблюдатели общо 72 сигнала за нарушения, като 55,55% от тях са свързани с организационни нарушения, 16,66% – незаконна реклама и агитация, 2,77% – купуване на гласове и 25% – контролиран вот.

Анализът на данните от първата част на деня показва, че най-голяма честота имат организационните нередности, като те се изразяват предимно в неспазване на изискванията за обозначаване на лицата, които присъстват в изборното помещение и непрецизно боравене с изборните книжа (предварително откъсване на бюлетините, предварително отбелязване в избирателния списък). По-съществените организационни нарушения до този момент са свързани с допускане на хаос в изборни помещения, отваряне на изборна урна и съзнателни пропуски при поставяне на втори печат на бюлетините, което прави вота на избирателя недействителен.

Във втората част на деня се появяват нов тип организационни нарушения, изразяващи се в предварително попълване на части от протоколите (Петрич, Добрич).

Озадачаваща е смяната на председатели и членове на секиционни комисии през целия изборен ден по искане на партии и кметове, както и доброволния отказ на председатели на комисии да участват в изборния процес (Ловеч, Провдив-Столипиново, Пазарджик, Разград, Сливен)

В рамките на категорията „организационни нарушения“ до този момент са констатирани:– неправилно боравене с бюлетини (предварително откъсване на бюлетини от кочана и на контролен номер – Шумен, София; с. Митино-Петрич; Трявна); – допускане на избирател да гласува преди да бъде извършена проверка дали е включен в списъка (с. Митино-Петрич); – четене на висок глас на лични данни (Варна); – дребни организационни нередности, свързани с липса на обозначителни знаци на членове на комисии, наблюдатели и застъпници (Варна, Смолян, Търговище, с. Митино-Петрич; – смени на членове на СИК в началото на деня (Пазарджик, Разград и Сливен).

Данните от наблюдението показват относително висок дял на случаите на контролиран вот и опитите за незаконно въздействие върху избирателите. Анализът на данните дава основание за оценка, че опитите за въздействие върху избирателите се осъществяват предимно от членове на секционни избирателни комисии. Отказът на голям брой председатели на СИК повдига въпроса за техните мотиви.

По-драстичните нарушения се изразяват в опити за въздействие върху избирателите от страна на членове на избирателни комисии: – представител на партия влиза в тъмната стаичка и указва на избирателите как да гласуват (Плевенско-с. Буковлък); – отворена урна в Шуменско – с. Хърсово (като случая са възникнали съмнения за осъществяван контрол върху избирателите). Преди началото на изборния ден е получен има сигнал за изплатени бонуси към работните заплати на работещите в мини „Бобов дол“ (Дупница/Бобов дол).

Продължават нарушенията в секции в с. Буковлък, Плевенско, изразяващи се в допускане на хаос в изборните помещения и струпване на хора, които гласуват организирано (индикатор за контролиран вот). Наблюдението на терен дава основание за оценка, че случаят е свързан с контролиран вот.

За първи път е констатиран случай, при който в изборното помещение присъства придружител на член на секционна комисия (Перник-СИК75, Младежки дом). В първата част на изборния ден е констатиран и случай, който вече не се среща често – двама застъпници от една и съща партия стоят в изборното помещение (Петрич-с. Митино).

Във втората част на изборния ден се констатира увеличаване на опитите за въздействие и контрол от страна на кметове на малки населени места (Добрич, Търговище) и на лица без обозначителни знаци (Стара Загора, Шумен).

Относително устойчива е тенденцията за нарушения на забраните за агитация. Те се изразяват предимно в разпространение на агитационни материали в близост до секциите в предизборния ден (Разград, Сливен, Велико Търново, София); – микробус, облепен с агитационни материали, обикаля центъра на града (Силистра); – агитация от анонимен анкетьор; – разговори на чужд език в изборното помещение (с. Буковлък- Плевен).

На национално ниво се констатира използване на сайтове на медии за предварително обявяване на данни. Този факт е показателен за неадекватна законодателна регламентация за забраните за анонсиране на предварителни социологически данни.

Асоциация „Прозрачност без граници“ е изпратила четири сигнала до районни избирателни комисии (Плевен, Варна и Перник) и един до ЦИК, в които е отправен апел за издаване на изрични указания към секционните избирателни комисии и предприемане на мерки за преустановяване на нарушенията.

Гражданите могат да подават сигнали на безплатния телефон на Асоциация „Прозрачност без граници“ 0800 11 224.

 

Асоциация „Прозрачност без граници“

26 март 2017 година