Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » Данни от наблюдението на Асоциация “Прозрачност без граници” в изборния ден – 26 март 2017 г.

Данни от наблюдението на Асоциация “Прозрачност без граници” в изборния ден – 26 март 2017 г.

26.03.2017 г.
Принтирай

До 11 часа в изборния ден Асоциация „Прозрачност без граници“ е получила от своите наблюдатели общо 19 сигнала за нарушения, като 63% от тях са свързани с организационни нарушения, 26% – незаконна реклама и агитация, 5% – купуване на гласове и 5% – контролиран вот.

Анализът на данните от началото на деня показва, че най-голяма честота имат незначителните организационни нередности, а по-драстичните форми на нарушения се изразяват в опити за контрол върху избирателите (влизане в тъмната стачки докато избирателите гласуват; отваряне на урната, за да се провери конкретно попълнена бюлетина). Данните от наблюдението до този етап дават основание за оценка, че опитите за въздействие върху избирателите се осъществяват предимно от членове на секционни избирателни комисии.

В началото на изборния ден са констатирани организационни неуредици, които са характерни за тази част на деня: – смени на членове на СИК (Пазарджик, Разград и Сливен); – неправилно боравене с бюлетини (предварително откъсване на бюлетини от кочана и на контролен номер – Шумен, София); – четене на висок глас на лични данни (Варна).

По-драстичните нарушения се изразяват в опитите за въздействие опитите за въздействие върху избирателите от страна на членове на избирателни комисии: – представител на партия влиза в тъмната стаичка и указва на избирателите как да гласуват (Плевенско-с. Буковлък); – отворена урна в Шуменско – с. Хърсово (като случая са възникнали съмнения за осъществяван контрол върху избирателите). Преди началото на изборния ден е получен има сигнал за изплатени бонуси към работните заплати на работещите в мини „Бобов дол“ (Дупница/Бобов дол).

Констатирани са и няколко нарушения на забраните за агитация, които се изразяват предимно в разпространение на агитационни материали в близост до секциите в предизборния ден (Разград, Сливен, Велико Търново, София).

Асоциация „Прозрачност без граници“ е изпратила два сигнала до районни избирателни комисии (Плевен и Варна), в които е отправен апел за издаване на изрични указания към секционните избирателни комисии и предприемане на мерки за преустановяване на нарушенията.

Гражданите могат да подават сигнали на безплатния телефон на Асоциация „Прозрачност без граници“ 0800 11 224.

Асоциация „Прозрачност без граници“

26 март 2017 година