Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » ПРАВА НА ИЗБИРАТЕЛЯ

ПРАВА НА ИЗБИРАТЕЛЯ

10.10.2019 г.
Принтирай

На 27 октомври и на 03 ноември в населените места, в които ще има втори тур на изборите 2019г. ще се проведат местни избори.

КОЙ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА

В изборите за кметове и общински съветници могат да гласуват български граждани, които са навършили 18 години включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ

 Избирателните списъци се изготвят по постоянен адрес.

 Избирателна секция, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя, може да се гласува при следните условия:

  1. лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването като попълнят декларация по образец (Приложение № 16-ПВР/НР от изборните книжа);
  2. с удостоверение за гласуване на друго място – това са кандидатите за президент и вицепрезидент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите (Приложение № 19-ПВР/НР от изборните книжа);
  3. при подадено заявление за гласуване по настоящ адрес (по електронен път или писмено – Приложение № 12-ПВР/НР от изборните книжа) до общинската администрация по настоящия му адрес;
  4. ученици или студенти, редовно обучение;
  5. лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден.

След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

За вписване по настоящ адрес избирателят може да подаде не по-късно от 11 октомври 2019 г. заявление до кмета на общината/района/кметството по настоящия си адрес.

KAК ДА ГЛАСУВАМЕ

Изборният ден на 27 октомври ще започне в 7.00 ч. и ще завърши в 20.00 ч.

Вие следва да се легитимирате пред секционната избирателна комисия (СИК) с личната си карта. След вписването на данните Ви в избирателните списъци, ще получите от членовете на СИК бюлетините.

Бюлетината за избор на народни представители следва да бъде откъсната пред Вас от съответния кочан и член на СИК да постави на гърба на всяка първия печат.

В кабината за гласуване следва да сте сам/сама (освен случаите, когато гласоподавателят има право на придружител). Гласувайте с X или V със син химикал. Сгънете бюлетината.

Предайте бюлетината на членовете на СИК – те ще поставят втория печат и ще можете да я пуснете в кутията. След като се подпишете в списъка ще Ви върнат личната карта.

 ЗА ДА Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАСЪТ ВИ

Отбележете само едно квадратче в бюлетината.

Гласувайте само със знаците X или V.

Отбележете вота си със син химикал.

Не поставяйте други знаци, рисунки, надписи или подпис и не зачертавайте бюлетината.

Сгънете бюлетината добре, така че да не се разтвори при пускането в кутията.

Не заснемайте начина си за гласуване.

Не показвайте и не обявявайте на глас в изборното помещение за кого сте гласувал/гласувала.