Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2016

Сам избирам » Права на избирателя

Права на избирателя

Уважаеми избиратели, на тази страница можете да откриете важна информация за Вашите права и възможностите за активно участие в предстоящите избори за народни представители, които ще се проведат на 26 март 2017 г. Тук ще намерите информация за предстоящи срокове, решения на институциите или указания за действия, които можете да предприемете, за да можете да упражните своето право да гласувате.